GGZ IN BEELD

EEN GEKLEURD PALET 
VAN MENINGEN

Hoe maak je lastige onderwerpen bespreekbaar in de buurt? En hoe zorg je ervoor dat alle perspectieven mee worden genomen in de discussie?

Samen met buurtbewoners, professionals en cliënten van zorginstellingen zijn de verschillende perspectieven op het gebied van GGZ problematiek in de wijk in beeld gebracht en samengebracht in een gesprekswaaier.

De gesprekswaaier geeft ruimte aan het sentiment, benoemt kansen en bedreigingen en vormt daarmee de basis voor een constructief gesprek over de leefbaarheid in de buurt.

Om het sentiment te peilen en kansen en oplossingen te verzamelen, is er uitgebreid onderzoek gedaan in de wijk. Samen met alle wijkpartners, professionals, buurtbewoners en cliënten van zorg instellingen is er gewerkt aan de gesprekswaaier. Hierbij heeft iedereen vanuit zijn, of haar expertise een bijdrage geleverd.

Door alle doelgroepen actief te betrekken, de verschillende perspectieven te belichten en letterlijk op de kaart te zetten, is er een compleet beeld gevormd van het vraagstuk.

De komende periode zal de gesprekswaaier als hulpmiddel dienen om het gesprek opgang te brengen en helpen om ook de andere perspectieven van het probleem te belichten.

Bekijk dit project ook