Een andere kijk op grootstedelijke vraagstukken

Kijklab gebruikt fotografie en media-participatie als actief middel om grootstedelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief te belichten. Van storytelling en visueel-onderzoek tot verassende projecten met positieve impact.


IK ZIE IK ZIE,
WAT JIJ NIET ZIET

KijkLab is actief in de haarvaten van de samenleving, weet wat er speelt en co-creëert in participatieve projecten met sociale impact.

Onderzoek

DIT BLOK MAG WEG

Projecten

DIT BLOK MAG WEG

Expertise

Visueel en participatief
onderzoek

Fotografie wordt ingezet als middel voor kwalitatief, visueel en participatief onderzoek. KijkLab brengt de behoeftes, kansen en bedreigingen letterlijk in beeld vanuit het perspectief van de doelgroep.

co-creatie EN
MEdiaPARTICIPATIE


KijkLab werkt aan bottom-up projecten die ontstaan in co-creatie. Geen standaard aanpak, maar maatwerk waarin creativiteit en optimisme samen gaan. Voor iedereen is ruimte om mee te doen of mee te denken.

VISUAL STORYTELLINGDoormiddel van verhalen brengt KijkLab de leefwereld dichter bij de systeemwereld..
Echte verhalen die kunnen raken, inspireren en de afstand tussen mensen verkleinen. Wat nieuwe inzichten geeft op complexe vraagstukken.

PROJECTEN

Een overzicht van recente projecten

Over KijkLab

opzoek naar nieuwe perspectieven


Jeffrey Grouwstra is oprichter en eigenaar van KijkLab.

Een creatieve doener en fotograaf met een brede ervaring binnen het sociale domein.

KijkLab initieert verschillende participatieve fotoprojecten met maatschappelijke impact. Hierin worden nieuwe perspectieven gecreëerd op relevante maatschappelijke en grootstedelijke vraagstukken.


Partners in crime

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners

Stories