Wijk te kijk

'De wijk vanuit een fris en eigenwijks standpunt'

 

Wijk te Kijk is een jeugdparticipatie project waarbij talentontwikkeling, mediawijsheid en burgerschap samenkomen.
De resultaten kunnen worden gebruikt als onderlegger of vertrekpunt bij nieuw te maken beleid.

In verschillende wijken zijn kinderen en jongeren opgeleid tot fotograaf, zij kregen de opdracht hun directe woon- en leefomgeving in beeld te brengen. Het resultaat geeft op creatieve manier een inkijkje door de ogen van kinderen. Het biedt een eigenwijks antwoord op vraagstukken die spelen in de wijk.De foto's brengen lastige onderwerpen aan het licht en verrassende verhalen uit de wijk in beeld.

De gemaakte beelden zijn gepubliceerd in de vorm van een magazine, een reizende tentoonstelling, hiermee wordt het gesprek tussen buurtbewoners en beleidsmakers op laagdrempelige manier opgang gebracht.
'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!'

Wijk te Kijk stimuleert de betrokkenheid van de jeugd bij hun directe woon- en leefomgeving en biedt kansen om deze vorm van participatie te verduurzamen in de vorm van jeugdraad of adviesgroep.


Bekijk dit project ook