Photovoice Molenwijk


Photovoice Molenwijk


Om een beter beeld te krijgen van het welzijn en de leefwereld van kinderen uit de Haagse Molenwijk is in opdracht van de GGD, de Photovoice methode ingezet als participatief onderzoeksmiddel.

Het doel van het onderzoek was om aangrijpingspunten te vinden voor het verbeteren van de gezondheid van kinderen en de leefbaarheid in de wijk.

Afbeelding uit GGD bulletin // photovoice artikel

Photovoice is een zeer laagdrempelige en toegankelijke fotografische onderzoeksmethodiek die uitermate geschikt is als instrument om het perspectief van moeilijk bereikbare doelgroepen te bestuderen om zo samen tot nieuwe inzichten komen die leiden tot positieve verandering.

Na een korte workshop waren de kinderen staat om pakkende beelden te maken die leidden tot gesprek. Tijdens verschillende fotowandelingen in de wijk zijn meer dan 3000 beelden gemaakt.

Met hun foto’s namen zij de professionals uit de wijk mee in hun leefwereld, hiermee werd het gesprek op gang gebracht en werden zij geïnspireerd om concrete acties uit te zetten, gericht op het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid van deze kinderen.

'Het is ontzettend interessant om door de ogen van deze kinderen naar de wijk te kijken, het veranderd je blik totaal'

- Medewerker woningcorporatie staedion


Opvallend was dat de kinderen tijdens het proces groeiden in hun rol als onderzoeker, zij gaven aan ook in de toekomst mee te willen blijven denken bij vraagstukken die spelen hun wijk. Hiermee vormt de Photovoice methodiek ook een basis van een duurzame en structurele vorm van jeugdparticipatie.

 

Bekijk dit project ook