ZUIDWEST STORY

Eigenwijkse verhalen uit Den Haag Zuidwest


In Den Haag Zuidwest vindt momenteel de grootste gebiedsontwikkeling van Nederland plaats. Om te voorkomen dat samen met de sloop van de woningen ook de eigenwijkse verhalen en herinneringen van buurtbewoners verloren gaan, is het initiatief Zuidwest Story in 2019 gestart.

De afgelopen jaren zijn er in verschillende deelprojecten en interventies verhalen verzameld en gedeeld met de buurt.
Een groot deel van de (beeld)verhalen worden ondergebracht in het Haags Gemeente Archief.

FOTOCAFE

Een leegstaand winkelpand is voor een half jaar omgetoverd tot Fotocafé. In deze laagdrempelige ontmoetingsplek kunnen buurtbewoners onder het genot van een kop koffie oude foto's van de wijk bekijken en een portret laten maken in een professionele fotostudio.

Met regelmaat zijn er in en rondom het Fotocafé verschillende activiteiten georganiseerd waarbij op een creatieve manier de ontmoeting in de buurt tot stand is gebracht. Daarnaast was er een randprogramma voor de jeugd waarbij talentontwikkeling centraal stond.


KOPGEVELS

Alle portretten die in het eerste jaar zijn gemaakt, zijn aangebracht op twee kopgevels in de buurt. Hiermee hebben we de buurt letterlijk een gezicht  gegeven. Deze portretten brachten het gesprek tussen buurtbewoners opgang en dragen daarmee bij aan buurtbinding, trots en eigenaarschap.


ZUIDWEST STORY MAGAZINE(S)

Verschillende buurtbewoners zijn in korte tijd getraind in het maken van pakkende foto's. Samen met hen zijn verschillende magazines uitgegeven, waarin de verhalen van de buurt in beeld zijn gebracht.
De magazines zijn verspreid in de buurt op plekken waar veel buurtbewoners samenkomen.Bekijk dit project ook